مشاهده لیست فروش سگ

سگ پیکینیز سفید امپریال

تعداد بازدید آگهی : 2531 بار

توضیحات

نژاد

رنگ:

جنسیت:

تولد:

انرژی:

سگ پیکینیز سفید امپریال

سگ پیکینیز سفید امپریال
%100
اصیل و دارای میکروچیپ
انگل زدائی شده
دارای شناسنامه بهداشتی

آگهی های مشابه

animalhouse_seyf 09121574143